1. Sympozjum Jezus Chrystus - "Victory Day", w setną rocznicę urodzin Oscara Cullmanna, KUL, 25 lutego 2002 [1(2002), Z 1]