DULOS 3 (lipiec-październik 2002), W 2
(wydarzenia)

źródło: KAI
8 lipca 2002

Powstanie Katedry Chrystologii
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
pod kierownictwem ks. Jerzego Szymika

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podjął decyzję, aby dotychczasowa II Katedra Teologii Dogmatycznej (funkcjonująca w Instytucie Teologii Dogmatycznej tegoż Uniwersytetu) otrzymała nazwę Katedra Chrystologii.

Nowa nazwa dobrze oddaje specyfikę dotychczas prowadzonych w katedrze teologicznych poszukiwa, wyznacza też jej najważniejszą naukową perspektywę. Chrystologiczny aspekt bada charakteryzował bowiem dzieło ks.prof. Wincentego Granata, a także ks. abp Alfonsa Nossola - kolejnych kierowników katedry. Również prowadzący od 1997 roku Katedrę ks. prof. Jerzy Szymik, stwierdza, że niepowtarzalne wydarzenie Wcielenia Bożego Syna stanowi podstawowy klucz do zrozumienia wszystkiego - życia człowieka i otaczającego go świata. Proponowany w Katedrze chrystocentryzm myśli teologicznej polega na dostrzeganiu, że Jezus Chrystus jest absolutnym centrum naszego "tu i teraz" - naszego"dzisiaj": ludzkiego, polskiego, europejskiego i glonalnego. Charakterystycznym rysem bada jest uwrażliwienie na współczesność i jej naglące pytania. Kształcenie w nowej katedrze obejmuje dzienne studia magisterskie (w ramach Wydziału Teologii), dwuletnie specjalistyczne studia licencjackie oraz studia doktoranckie (w ramach Instytutu Teologii Dogmatycznej). Wiele powstających w katedrze prac wchodzi w zakres tzw. chrystologii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza teologii i literatury pięknej.

"Konieczna jest - zdaniem ks. prof. Jerzego Szymika - wiara w sens słowa, której źródłem jest Wszechmoc Słowa. A także wzajemna cierpliwość, umiejętność słuchania i szczere pragnienie usłyszenia partnera, wola dialogu, szacunek do cudzego cierpienia i mądrości". Nowa KUL-owska Katedra Chrystologii chce służyć współpracy teologii i kultury.