varia

Ks. Janusz Królikowski, Europa i Jezus Chrystus. Kilka uwag teologicznych o współczesnym europejskim problemie kulturowym [10(2004), PV 1].

Ks. Janusz Królikowski, Jezus Chrystus i kapłaństwo [DULOS 4(2002), PV 1]

Ks. Janusz Królikowski, Jezus Chrystus - Syn Boży - Medytacja [DULOS 3(2002), PV 1]

Ks. Janusz Królikowski, Mała katecheza o Jezusie Chrystusie [4(2002), PV 2]

Ks. Janusz Królikowski, Pokora wcielonego Boga - Medytacja [4(2002), PV 3]

Irma Bertoccho, Chrystus jest zmartwychwstałym. Medytacja [3(2002), PV 2]