szkice

 

Ks. Janusz Królikowski, Jezus Chrystus objawia człowieka człowiekowi [13(2004), PS 1]

Grzegorz Strzelczyk, ks., Zaprojektowani w Chrystusie. Jeśli wcielenie było zamierzone niezależnie od grzechu... [11(2004), PS 2]

Ks. Janusz Królikowski, Jedność Jezusa Chrystusa [11(2004), PS 1]

Ks. Janusz Królikowski, Słowo stało się ciałem [10(2004), PS 1]

Grzegorz Strzelczyk, ks., Model chrystologiczny Cyryla Aleksandryjskiego. Hipoteza [5(2003), PS 1]

Ks. Janusz Królikowski, Chrystologia egzystencjalna Nocy Bożego Narodzenia [4(2002), PS 2]

Ks. Janusz Królikowski, Jezus Chrystus świętego Tomasza z Akwinu [4(2002), PS 1]

Ks. Jerzy Szymik, Zgorszenie wcieleniem [3(2002), PS 2]

Józef Majewski, Zaskakujące drogi chrystologii azjatyckiej [3(2002), PS 3]

Józef Majewski, Jezus Judasza [3(2002), PS 1]

Grzegorz Strzelczyk, ks. Communicatio idiomatum i chrystologia Nowego Testamentu. Kilka uwag metodologicznych [2(2002), PS 3]

Grzegorz Strzelczyk, ks., Hermeneutyka Beauchampa a interpretacja dogmatu chrystologicznego [2(2002), PS 2]

Ks. Janusz Królikowski, Duchowość paschalna. Kilka uwag dogmatycznych [2(2002), PS 1]

Ks. Janusz Królikowski, Tajemnica, cud i historia. Trzy wymiary zmartwychwstania Jezusa Chrystusa [DULOS 1(2002), PS 1]

Ks. Janusz Królikowski, Fragment o Jezusie Chrystusie Pośredniku [DULOS 1(2002), PS 2]