projekty i sprawozdania z badań

Katarzyna Kędziora, Pełnia miłosierdzia Bożego ukazana przez Chrystusa Zmartwychwstałego na podstawie perykopy J 20, 19-23 [DULOS 1(2002), PP 1]

Ks. Krzysztof Siwek, Prezentacja rozprawy doktorskiej: „Ekspozycja chrystologii Janowej w mowie o chlebie życia (J 6, 22-59). Studium literacko-egzegetyczne [DULOS 7(2003), PP 1]