forum dyskusyjne

zagadnienie motywacji definicji chalcedońskiej wobec efeskiego zakazu tworzenia nowych wyznań wiary [D3]

ks. Robert Pisula  e-mail
26.04.2003

DULOS 6(marzec-kwiecień 2003), D 3.1

 

W jaki sposób uzasadnić pragnienie reinterpretacj Nicei przez Ojców Chalcedońskich, skoro od czasu Efezu istniał wyraźny zakaz tworzenia nowych wyznań wiary? Czy nie trzeba podtrzymywać jednak klasycznej opinii, że do takiego działania mogły skłonić Ojców tylko motywy soteriologiczne, tzn. właściwe wyrażenie realizmu zbawienia w Chrystusie?

dodaj opinię: e-mail - formularz