database of christological bibliography

[go to English interface] [interfaccia in italiano]

baza danych bibliografii chrystologicznej

szukane wyrażenie (1) zakres wyszukiwania (1)
operator
logiczny
szukane wyrażenie (2) zakres wyszukiwania (2)
  sortowanie
 
liczba opisów na stronie
wpisz swój e-mail, aby otrzymać wyniki wyszukiwania pocztą elektroniczną (adres nie będzie przechowywany po zakończeniu sesji!)

This is a version of data-base of the  Christological bibliography edited by DULOS (~2000 records mostly from years 2001-).

 

DULOS is a Christological bulletin.
It comes out online (www.chrystologia.pl) five times a year (however it's currently updated) and once a year in print.

You can find there some information (in Polish) concerning the current research in Christology, reports, reviews, monographies etc.

The most important part of the bulletin for non-Polish speakers would be a Christological bibliography in English, French, German, Italian, Spanish, Polish and sporadically some other languages. Bibliography encompasses publications since the beginning of the year 2001 (both books and magazine monographies). It's possible to receive the updates by e-mail at the moment they're released (totally free).

 

Wersja bibliografii w bazie danych jest wzbogacona o możliwość wyszukiwania wg polskich słów kluczowych, (lista, uwagi) które nie są dostępne w "zwykłym" trybie publikacji bibliografii.

Baza danych obejmuje przede wszystkim lata 2001-2003, jednak będzie sukcesywnie powiększana,
by objąć docelowo całość XX wieku (por. projekt bibliografii XX wieku).

zaproponuj pozycję bibliograficzną