baza danych bibliografii chrystologicznej - aplikacja MS Access

W ramach prac nad bibliografią chrystologiczną została opracowana aplikacja bibliograficznej bazy danych działająca w środowisku MS Access (składnik MS Office).

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie tutaj; po jej pobraniu należy pobrać tabele z danymi bibliograficznymi dostępnymi tutaj i dokonać ich importu do aplikacji (patrz instrukcja w menu pierwszego pliku).

Zawartość:

1. wszystkie opisy bibliograficzne chrystologicznej bazy danych DULOSa
2. bazę danych ok. 300 czasopism teologicznych, z podstawowymi informacjami i linkami do stron internetowych, jeśli istnieją

Wymagania: program MS Access 2000 lub jego nowsze wersje (pełna instalacja!)

(nie jest konieczna znajomość programu MS Access, ani wiedza o relacyjnych bazach danych)

Licencja: Aplikacja jest całkowicie darmowa dla indywidualnych zastosowań naukowych.

W przypadku wykorzystania przez instytucje lub przy zastosowaniach komercyjnych wymagane jest uzgodnienie warunków użytkowania z autorem aplikacji (kontakt).

Uwagi te dotyczą także modyfikacji i redystrybucji aplikacji.

Strukturę bazy danych (bez opisów bibliograficznych) można pobrać ze stron autora www.grzstrz.com

Funkcje i uaktualnienia: patrz strona pomocy na stronach autora