Recenzje


Dział niniejszy poświęcony jest publikowaniu recenzji prac poświęconych chrystologii - zarówno artykułów, jak i książek. Chodzi o teksty, które przekraczają wymiary i założenia zwykłej adnotacji bibliograficznej.
Zamieszczona poniżej lista zrecenzowanych tekstów uporządkowana jest wg kolejności publikacji. Autor recenzji podany jest w nawiasie po sigli recenzji.
Dla ułatwienia orientacji i cytowania recenzji, każdy tekst oznaczony jest numerem wydania DULOSa, siglą działu (R) i numerem.
Prosimy o nadawanie nadsyłanym recenzjom numeracji paragrafów (jak w dokumentach Magisterium) - ułatwia to znacznie cytowanie ze stron internetowych...

Cross, Richard, The Metaphysics of the Incarnation. Thomas Aquinas to Duns Scotus,[Oxford University Press] Oxford 2002 (Grzegorz Strzelczyk, ks.) [9(2003), R 1].

Nardin, Roberto, Il Cur Deus homo di Anselmo d'Aosta. Indagine storico-ermeneutica e orizzonte tri-prospettico di una cristologia, [Lateran University Press] Roma 2003 (Grzegorz Strzelczyk, ks.) [7(2003), R 1].

Doré, Joseph, Lauret, Bernard, Schmitt,  Joseph , Christologie, [Cerf] Paris 2003 (Grzegorz Strzelczyk, ks.) [6(2003, R 1].

Schönborn, Christoph, Gott sandte seinen Sohn. Christologie, [Bonifatius] Padernborn 2002 [4(2002), R 2] (Grzegorz Strzelczyk, ks.).

Sesboüé, Bernard, Tout récapituler dans le Christ. Christologie et sotériologie d'Irénée de Lyon, [Desclée] Paris 2000 [4(2002), R 1] (Grzegorz Strzelczyk, ks.).

O'Collins, Gerald, Incarnation, [Continuum] London-New York 2002 [3(2002), R 3] (Grzegorz Strzelczyk, ks.).

González de Cardedal, Olegario, Cristología, [B.A.C.] Madrid 2001 [3(2002), R 2] (ks. Robert Woźniak).

Drobner, Hubertus, Person-Exegese und Christologie bei Augustinus. Zur Herkunft der Formel una persona, Leiden 1986 [3(2002), R 1] (Grzegorz Strzelczyk, ks.).

Zucal, Silvano (red.), Cristo nella filosofia contemporanea, Cinisello Balsamo 2000, 2002 [2(2002), R 3] (Grzegorz Strzelczyk, ks.).

La responsabilité des théologiens. Mélanges offerts a Joseph Doré, Paris 2002 [2(2002), R 2]; (Grzegorz Strzelczyk, ks.).

Vanhoye, Albert, La Lettre aux Hébreux. Jésus-Christ, médiateur d'une nouvelle alliance, Paris 2002 [2(2002), R 1];  (Grzegorz Strzelczyk, ks.).

Beauchamp, Paul, L'un et l'autre Testament, Paris 1976,1991 [1 (2002), R 1]; (Grzegorz Strzelczyk, ks.).