projekty DULOSa

Bibliografia chrystologiczna XX wieku

Niestety teologia dogmatyczna ciągle nie może doczekać się poważnych narzędzi bibliograficznych, jakimi mogą poszczycić się bibliści czy prawnicy. Na bezrybiu i rak ryba, stąd też w redakcji DULOSa zrodził się pomysł opracowania bibliografii chrystologicznej XX wieku. Obejmowałaby ona okres od 1900 do 2000 roku. Lata 2001 i 2002 są na bieżąco opracowywane w DULOSie, gdyby więc zamiar się powiódł, mielibyśmy do dyspozycji kompletną (o ile to możliwe) bibliografię chrystologiczną od 1900 roku.

Oczywiście pierwszy problem jaki się nasuwa, to określenie co należy rozumieć przez bibliografię "chrystologiczną". W ciągu XX wieku pojęcie chrystologii ulegało przecież ewolucji od traktatu de Verbo incarnato do najnowszych postulatów chrystologii integralnej, która obejmuje dawną chrystologię, soteriologię, elementy chrystologii fundamentalnej i eschatologii. Do tego dodać należy znaczącą ilość prac z zakresu teologii biblijnej i egzegezy, które niekoniecznie uznać należy za ściśle chrystologiczne. Wydaje się sensowniejsze - i tą drogą zamierzamy podążyć - podejście szerokie, bardziej odpowiadające dzisiejszemu sposobowi uprawiania chrystologii. Bibliografia ujmować zatem będzie pozycje z zakresu chrystologii pojmowanej integralnie, oraz prace z innych dziedzin, które mają znaczenie dla chrystologii tak pojmowanej. Oczywiście ostateczny osąd co do przynależności lub nie danej pozycji do bibliografii będzie zawsze w pewnym sensie subiektywny i dlatego dyskusyjny. Przyjmujemy jednak zasadę, iż lepiej zrobić nieco więcej, niż mniej...

Drugą kwestią jest zasięg językowy bibliografii. Oczywiście pod uwagę wzięte zostają podstawowe języki światowe: angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański. Oprócz tego polski i łacina. Należałoby także wziąć pod uwagę publikacje holenderskie i portugalskie: tu jednak wyczerpują się kompetencje językowe redakcji. Poszukujemy zatem współpracowników do opracowania tych przestrzeni językowych.

Opracowanie bibliografii przy tych założeniach potrwa najprawdopodobniej kilka lat, nie będziemy jednak publikować on-line jej wersji roboczych przed książkową publikacją (która powinna przynajmniej częściowo pokryć koszty związane z przygotowaniem bibliografii).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy (np. opracowań bibliografii poszczególnych czasopism itd. - można do tego zaangażować np. studentów podstawowego kursu w ramach ćwiczeń). Osoby, które podejmą współpracę będą na bieżąco otrzymywać drogą e-mail uaktualniane wersje bibliografii, by uniknąć podwajania pracy. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt:

postępy w pracach:
 

09.2004
powstaje nowy interfejs bazy on-line (PHP/MySQL), zawierającej już około 1000 opisów z XX wieku; na wprowadzenie czeka ok. 4000 kolejnych...
przejdź
 

11.2003
uruchomienie bazy danych on-line w wersji testowej (z częścią opisów z lat 2001-2003)
01.2003