prenumerata DULOSa...

    Nowości DULOSa ukazują się także w postaci biuletynu rozsyłanego przez e-mail. Serwis jest darmowy (i miejmy nadzieję, że tak pozostanie). Aby otrzymywać biuletyn wystarczy podać swój adres e-mail  i nazwisko (żadne inne dane nie są wymagane). Subskrypcja obejmuje także raport bibliograficzny, czyli przesyłane drogą e-mail informacje o nowościach bibliograficznych (bibliografia ciągła)
    Biuletyn e-mail nie ma stałej daty ukazywania się - jest ono uzależnione przede wszystkim od zmian na stronach głównych. Zasadniczo jednak będzie rozsyłany na początku miesiąca, po zamknięciu poprzedniego numeru DULOSa, zaś raport bibliograficzny na bieżąco, w miarę uzupełniania bibliografii..
    Biuletyn e-mail nie zawiera całych tekstów zamieszczonych w DULOSie, a jedynie informację o ich zamieszczeniu.

Subskrypcja raportu bibliograficznego