użyteczne informacje

O Biuletynie

DULOS - Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny łączy w sobie elementy "branżowego" biuletynu informacyjnego (bibliografia, recenzje, wydarzenia etc.),  czasopisma naukowego (monografie, szkice, dokumenty) i wreszcie wyspecjalizowanego portalu internetowego (wyszukiwanie książek w księgarniach i bibliotekach, dostęp do bibliografii on-line, forum dyskusyjne, linki etc.).

Biuletyn zachowuje formę dwumiesięcznika. Jest to rozwiązanie dość nietypowe dla serwisów internetowych, jednak pozwala na wprowadzenie przejrzystego standardu cytowanie publikowanych tekstów [szczegóły]. Dzięki takiej strukturze będzie też możliwe wydawanie wersji drukowanej DULOSa jako rocznika (z zachowaniem analogicznej numeracji). Z DULOSa można zatem korzystać jak z serwisu internetowego, korzystając z uporządkowanych wg kolejności wprowadzania spisów tekstów w poszczególnych działach, albo też jak ze zwykłego czasopisma, korzystając ze spisu treści.

Jednym z największych zalet publikacji w sieci jest praktycznie nieograniczona objętość każdego numeru. Nie ma więc mowy o odrzucaniu tekstów czy odwlekaniu publikacji ze względu na brak miejsca.

DULOS nie ma z góry nałożonych ograniczeń językowych, jednak ze względu na możliwości redakcji zajmować się będziemy zasadniczo teologią następujących stref językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej i hiszpańskiej. Ewentualne rozszerzenie zależeć będzie od możliwości współpracowników.

Działy Biuletynu


BIBLIOGRAFIE - dane bibliograficzne z chrystologii ujęte w sposób ciągły oraz bibliografie tematyczne
RECENZJE - recenzje książek i artykułów
PRZYCZYNKI - monografie, szkice, sprawozdania z badań itd.
WYDARZENIA - kronika chrystologiczna i zapowiedzi
LUDZIE - sylwetki osób związanych z chrystologią
TŁUMACZENIA - przekłady ciekawych i użytecznych tekstów
DOKUMENTY - polskie wersje dokumentów Magisterium dotyczących chrystologii
DYSKUSJE - forum dyskusyjne
W SIECI (linki, dostęp do baz danych):
KSIĄŻKI - wyszukiwanie książek w księgarniach on-line na całym świecie
BIBLIOGRAFIE - formularze do przeszukiwania bibliograficznych baz danych, linki do bibliografii
BIBLIOTEKI - wyszukiwanie książek w katalogach on-line bibliotek na całym świecie
TEOLOGIA - linki do zasobów użytecznych teologicznie (teksty on-line, słowniki etc.)
[sigle działów]

Plany (niekoniecznie) związane z DULOSem

Jak na razie DULOS nie ma podstaw organizacyjnych: opiera się na grupie pasjonatów teologii. Jednak działanie zrzeszone może być z wielu powodów skuteczniejsze, dlatego warto zacząć rozważać możliwość założenia stowarzyszenia, którego celem byłoby wspieranie rozwoju badań chrystologicznych. Wszystkich zainteresowanych bardzo prosimy o kontakt!

DULOS podjął prace związane z przygotowaniem bibliografii chrystologicznej XX wieku [szczegóły]

Redakcja

Redakcja DULOSa jest na razie jednoosobowa: nazywam się Grzegorz Strzelczyk, jestem prezbiterem Archidiecezji katowickiej, adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (więcej o mnie na moich stronach informacyjnych).
Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy zajmują się chrystologią... Oczywiście (i niestety) praca redakcyjna nie wiąże się z żadnym wynagrodzeniem poza satysfakcją.
Kontakt z redakcją:

Współpracownicy

Ks. dr Janusz Królikowski, Tarnów
O. dr Waldemar Linke, Warszawa
Ks. Robert Woźniak, Pamplona

Możliwości współpracy

Do rozwoju DULOSa można się przyczynić poprzez:
- nadsyłanie wskazówek bibliograficznych (format dowolny, zastrzegam sobie jednak prawo do ujednolicenia), bardzo mile widziana bibliografia adnotowana;
- nadsyłanie recenzji artykułów lub książek;
- nadsyłanie tekstów wszelakiego rodzaju (przyczynków, uwag, obserwacji, pomysłów etc. - nie wykluczam oczywiście publikacji artykułów z prawdziwego zdarzenia);
- nadsyłanie linków do ciekawych miejsc w sieci związanych z chrystologią;
- inicjowanie i udział w dyskusjach;
- sugerowanie możliwości zmian w samym DULOSie;
-
rozpowszechnianie informacji o DULOSie .

Nadsyłane teksty

Zapewniamy, iż nie będziemy dokonywać żadnych zmian merytorycznych w materiałach publikowanych, oraz że zawsze zamieszczane będzie nazwisko autora (także przy nadesłanych linkach, bibliografii etc.), ewentualnie jego adres e-mail. Proszę też o dołączanie informacji o sobie (krótkie curriculum vitae, główne publikacje) - będzie ona umieszczana w sekcji [ludzie] poświęconej sylwetkom osób zajmujących się chrystologią.

Oczywiście zastrzegamy sobie prawo nieopublikowania nadesłanych materiałów, jeśli zostaną uznane za w jakiś sposób niezgodne z ideą DULOSa (przypadki takie będą wyjaśniane drogę e-mail). Nie będą też wykorzystywane materiały nadesłane anonimowo.

Ze względu na wirtualny charakter DULOSa prosimy o nadsyłanie materiałów wyłącznie drogą elektroniczną... Można nadsyłać pliki w dowolnym formacie tekstowym. W przypadku tekstów do działów przyczynki, bibliografie tematyczne, recenzje, tłumaczenia bardzo mile byłaby widziana krótka informacja o autorze (stopień naukowy, uczelnia etc., publikacje) oraz określenie, czy mogę ją umieścić w dziale ludzie...

Osoby, które chciałyby się głębiej zaangażować w redagowanie DULOSa proszę o bezpośredni kontakt!

Numeracja i cytowanie DULOSa

Wirtualny charakter DULOSa sprawia, że teksty mogą być w nim publikowane na bieżąco, w miarę napływania. Jednak forma dwumiesięcznika (z podziałem na numery) pozostanie zachowana przede wszystkim ze względu na ułatwienie orientacji i cytowania. Zwykle teksty publikowane w Internecie cytuje się podając nazwę serwisu, dokładną ścieżkę i datę publikacji, co zresztą w żadnym stopniu nie gwarantuje, że tekst ten będzie można później odnaleźć. DULOS jest tak skonstruowany, że można cytować go w bardziej tradycyjny sposób.
Nazwa pełna: DULOS - Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny (www.chrystologia.pl). Proponowany skrót: DULOS.
Każdy tekst publikowany w DULOSie będzie oznaczony numerem wydania (np. 1 (marzec-kwiecień 2002)), następnie siglą działu (np. R=recenzje; pełny opis por. niżej) i kolejnym numerem w dziale. Tak więc cytować będzie można DULOSa praktycznie jak każde inne czasopismo (np.: Autor, Tytuł, DULOS 1(2002) R1). Jedyną różnicą będzie więc sigla działu, bez której trudno byłoby orientować się na stronach internetowych. W tekstach dłuższych przyjmujemy podział na numerowane paragrafy, co zwiększy precyzję cytowania ((np.: Autor, tytuł, DULOS 1(2002),R1,3 przy czym końcowe 3 odnosi się do paragrafu, a nie do strony, jak byłoby w przypadku zwykłego czasopisma).

Sponsorowanie

DULOS ma na razie niekomercyjny charakter. Jednak utrzymanie serwisu pociąga za sobą pewne koszty (opłata za domenę, hosting). Wiele też zależy od tego, jak DULOS będzie się rozwijał. Dlatego nie wykluczam możliwości przejścia do form bardziej rozwiniętych organizacyjnie - kto wie, może aż po honoraria autorskie... To jednak na razie pieśń przyszłości. Pierwszym etapem będzie rejestracja czasopisma oraz wydanie drukowane, które najprawdopodobniej będzie nieco deficytowe. Ktokolwiek więc chciałby przysłużyć się materialnie do rozwoju DULOSa, może to uczynić przekazując pieniądze na następujące konto:
Grzegorz Strzelczyk,
Bank Śląski, Sokolska 34, 40-087 Katowice
nr 04105012141000002202642183
(na razie DULOS nie ma osobowości prawnej, nie ma zatem też i konta bankowego... ).

 

Sponsorzy DULOSa: ks. bp Stefan Cichy

Sigle działów


B - bibliografia ciągła
BT - bibliografie tematyczne
DOK - dokumenty
Dx - dyskusje (x - cyfra oznaczająca dany wątek dyskusji)
PM - monografie w dziale przyczynki
PS - szkice w dziale przyczynki
PP - projekty i sprawozdania z badań w dziale przyczynki
PV - varia w dziale przyczynki
R - recenzje
SW - sylwetki współczesne w dziale ludzie
SH - sylwetki historyczne w dziale ludzie
W - sprawozdania, informacje (kronika chrystologiczna) w dziale wydarzenia
Z - zapowiedzi w dziale wydarzenia
T - tłumaczenia