historia uaktualnień DULOSa

niestety brak historii początków...

14.06 dane bibliograficzne (38 pozycji) [przejrzyj], wersja 1.9 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

24.05 uzupełnienie katalogu stron www czasopism teologicznych (obecnie 233 tytuły) - łatwe wyszukiwanie (baza danych) [przejdź]

15.05 reaktywacja bibliograficznej bazy danych on-line z nowym interfejsem (prawie 2000 opisów) [przejdź]

13.05 G.Strzelczyk, ks.,  Synteza rozprawy doktorskiej: Communicatio idiomatum. Storia, status quaestionis e prospettive [12(2004), PP 1]
dane bibliograficzne (28 pozycji), wersja 1.7 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja bazy Access

10.05 wyłączenie, prawdopodobnie na kilkanaście dni, bibliograficznej bazy danych on-line (kwestie techniczne) - pozostałe wersje bibliografii są dostępne

15.04 dane bibliograficzne 2001-2004: 162 pozycje, wersja 1.6 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja bazy on-line i Acess

20.03 G. Strzelczyk, ks., Zaprojektowani w Chrystusie. Jeśli wcielenie było zamierzone niezależnie od grzechu... [11(2004), PS 2]

10.03 dane bibliograficzne 2001-2004: 162 pozycje [przejrzyj], wersja 1.6 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja bazy on-line i Acess

1.03 otwarcie numeru 11 DULOSa, w nim jak dotychczas: ks. J. Królikowski, Jedność Jezusa Chrystusa [11(2004), PS 1]

11.02 dane bibliograficzne 2002-2004, wersja 1.5 bibliografii w pliku .pdf, nowe opisy w bazie on-line

9.02 udostępnienie aplikacji bazy danych bibliografii chrystologicznej dla środowiska MS Access [szczegóły], wersja 1.4 bibliografii w formacie w pliku .pdf

2.02 ks. J. Szymik, Jezus Chrystus jest naszą nadzieją [10(2004), PM 1]

17.01 dane bibliograficzne 2001-2003; kilkaset nowych opisów z XX wieku w bazie on-line

7.01 ks. J. Królikowski, Słowo stało się ciałem [10(2004), PS1]

2.01.2004 otwarcie 10 numeru DULOSa, w nim na razie: ks. J. Królikowski, Europa i Jezus Chrystus. Kilka uwag teologicznych o współczesnym europejskim problemie kulturowym [10(2004), PV 1].

13.12 dane bibliograficzne 2002-3

9.12 bibliograficzna baza danych została doprowadzona do pełnej operatywności [przejrzyj], opublikowane zostały poprawione wersje bibliografii 2001-3 .htm i .pdf (usunięte błedy formatowania, powtórzenia w opisach itd.

22.11 wersje .pdf numerów 7 i 8 DULOSa

20.11 uruchomienie (do testów) bibliograficznej bazy danych

19.11 dane bibliograficzne 2001-3; do pobrania: całość bibliografii w pliku .pdf

6.11 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Mysterium Filii Dei, 21.02.1972 (tł. ks. J. Królikowski) [9(2003), DOK 1]

3.11 zamknięcie numeru 8. W numerze 9: recenzja: R. Cross, The Metaphysics of the Incarnation. Thomas Aquinas to Duns Scotus, (G.Strzelczyk) [9(2003), R 1]; sylwetki współczesne: ks. prof. Józef Niewiadomski (A. Romejko) [9(2003), SW 1].

22.10 dane bibliograficzne 2001-2003

22.10 Wraz z dzisiejszym uzupełnieniem bibliografii (ok. 150 opisów) ulega zmianie sposób dokonywania jej uaktualnień. Dotychczas nie były one regularne i czasem obejmowały jedynie kilka opisów. W przyszłości dokonywać będziemy mniejszej liczby uaktualnień (ok. 2 w miesiącu), ale za to z większą liczbą opisów. Dla ułatwienia orientowania się w nowych opisach dodana została nowa strona, która zbierać będzie razem opisy z najnowszego uaktualnienia odnoszące się do różnych lat.

13.09 dane bibliograficzne 2002-3

27.08 dane bibliograficzne 2003

25.08 o. S. Grodź, Afrykańska chrystologia inkulturacji: ujęcie historyczno-bibliograficzne (do końca XX w.) [8(2003], PM 3]

20.08 dane bibliograficzne 2001-03

2.07 monografie ks. J. Królikowskiego, Wcielenie Słowa i eklezjologia w Summa Theologiae Tomasza z Akwinu [8(2003), PM 1] i II Sobór Nicejski - 787 rok. Status teologiczny obrazu Chrystusa [8(2003), PM 1].

16.06 dane bibliograficzne 2003

11.06 ks. A. Romejko: trzy monografie wokół recepcji antropologii R. Girarda w soteriologii 7(2003), PM 1, PM 2, PM 3

6.06 dane bibliograficzne 2002-3

31.05 poszerzenie katalogu czasopism

26, 24, 23.05 dane bibliograficzne 2002 i 03

14.05 Ks. K. Siwek, Prezentacja doktoratu:„Ekspozycja chrystologii Janowej w mowie o chlebie życia (J 6, 22-59) [7(2003), PP 1]

12.05 dane bibliograficzne 2003, recenzja: R. Nardin, Il Cur Deus homo di Anselmo d'Aosta. Indagine storico-ermeneutica e orizzonte tri-prospettico di una cristologia,  Roma 2003 (G.Strzelczyk) [7(2003), R 1].

10.05 numer 6 (marzec-kwiecień 2003) w formacie .pdf

26.04 s. Irma Bertocco, „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić” (Mk 1, 40). Uzdrowienie w perspektywie chrystologicznej [6(2003), PM 1], nowy wątek dyskusyjny: zagadnienie motywacji definicji chalcedońskiej wobec efeskiego zakazu tworzenia nowych wyznań wiary [D3]

5.04, 27 i 26.03 dane bibliograficzne 2001-3, linki do nowych czasopism

21.03 usprawniono funkcję wyszukiwania: możliwe teraz wyszukiwanie selektywne, np. w samej bibliografii

14.03 dane bibliograficzne 2003

13.03 powstało czasopismo poświęcone kwestii historycznego Jezusa: Journal for the Study of the Historical Jesus [6(2003), W 1]

12.03 dane bibliograficzne 2001-3

11.03 numer 5 w formacie .pdf

7.03 recenzja: J. Doré i inni, Christologie (G. Strzelczyk, ks.) [6(2003, R 1]

15.02 ks. J. Królikowski, Wcielenie Słowa jako podstawa teologii ikony według świętego Teodora Studyty [5(2003), PM 1], G. Strzelczyk, ks., Model chrystologiczny Cyryla Aleksandryjskiego. Hipoteza [5(2003), PS 1]

21.02 dane bibliograficzne 2001-3

6 i 7.02 dane bibliograficzne

30.01 dane bibliograficzne

13.01 numer 4 DULOSa w wersji .pdf, dane bibliograficzne

31.12 zamknięcie numeru 4, dane bibliograficzne

27.12 szkic ks. J. Królikowskiego, Chrystologia egzystencjalna Nocy Bożego Narodzenia [4(2002), PS 2]

16.12 recenzja: Ch. Schönborn, Gott sandte seinen Sohn. Christologie (G. Strzelczyk) [4(2002), R 2]

12.12 Ks. J. Królikowski, Mała katecheza o Jezusie Chrystusie [4(2002), PV 2] i Pokora wcielonego Boga - Medytacja [4(2002), PV 3]

9.12 dane bibliograficzne i ks. J. Królikowski, Jezus Chrystus i kapłaństwo [4(2002), PV 1]

2.12 dane bibliograficzne i ks. J. Królikowski, Jezus Chrystus świętego Tomasza z Akwinu [4(2002), PS 1]

26.11 dane bibliograficzne

16.11 dane bibliograficzne

15.11 poprawiona jakość i zmniejszona objętość plików .pdf

9.11 nr 3 w wersji pdf.

2.11 zamknięcie numeru 3 (spis treści), otwarcie czwartego. Recenzja: B. Sesboüé, Tout récapituler dans le Christ. Christologie et sotériologie d'Irénée de Lyon, Desclée, Paris 2000 (G.  Strzelczyk) [3(2002), R 1], dane bibliograficzne

19.10 dane bibliograficzne

13.10 recenzje: O. González de Cardedal, Cristología, Madrid 2001, [3(2002), R 2] (R. Woźniak) i G. O'Collins, Incarnation, New York 2002 [3(2002), R 3] (G. Strzelczyk) oraz dane bibliograficzne

2 i 8.10 dane bibliograficzne

1.10 ks. J. Szymik, Zgorszenie wcieleniem [3(2002), PS 2], J. Majewski, Zaskakujące drogi chrystologii azjatyckiej [3(2002), PS 3]

27.09 bibliografia chrystologizna za rok 2001, cz. 1

26.09 J. Majewski, Jezus Judasza [3(2002), PS 1]

25.09 powstał nowy dział: bibliografie w sieci

24.09 dane bibliograficzne

18.09 I. Bertoccho, Chrystus jest zmartwychwstałym. Medytacja [3(2002), PV 2]

14.09 dane bibliograficzne

29.08 linki do hiszpańskojęzycznych księgarni teol.

14.08 Medytacja ks. J. Królikowskiego: Jezus Chrystus - Syn Boży  [3(2002), PV 1]

10.07 recenzja: H. Drobner, Person-Exegese und Christologie bei Augustinus [3(2002), R 1] (G.Strzelczyk)

9.07 powstała Katedra Chrystologii na KUL-u [3(2002), W 1]

20.06 zamknięcie drugiego numeru (spis treści)

20.05 Ks. Janusz Królikowski, Jezus Chrystus, Maryja i początek Kościoła [2(2002), PM 2]