dokumenty

 
Wspólna deklaracja podpisana przez Papieża Pawła VI i Shenoudę III, Patriarchę stolicy św. Marka w Aleksandrii, 10.05.1973 [DULOS 2(2002), DOK 1]
O tajemnicy Wcielenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspólna deklaracja chrystologiczna Kościoła katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu, 11.11.1994 [DULOS 2(2002), DOK 2]
O sposobie zjednoczenia Słowa Wcielonego. Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Katolikosa Patriarchy Karekina I Sarkissiana, 13.12.1996 [DULOS 2(2002), DOK 3]

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, 06.08.2000 [DULOS 2(2002), DOK 4]

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Mysterium Filii Dei, 21.02.1972 [DULOS 9(2003), DOK 1]