Bibliografie on-line

Celem działu jest ułatwienie dostępu do bibliograficznych baz danych i bibliografii on-line.
Bardzo prosimy o informacje na temat takich bibliografii.  @

Multi-Library Search

bibliografia nauk kościelnych

Base d'Information Bibliographique en Patristique

Theologische Literaturdokumentation der Universität Innsbruck

On-line bibliography Theology and Peace

Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikons

Augustiniana

Grzegorz z Nazjanzu

VARIA

 


Multi-Library Search
opracowany przez
Biblical Studies on the WEB

wyszukiwać w katalogach: poszukiwane dane:

OBAL:         Online Biblical Articles Library

LCOC:         Library of Congress Online Catalog,USA

COPAC:      Union of universities in the UK and Ireland

THEOLDI :      University of Innsbruck  (także zawartość czasopism)

PIB:           Pontifical Biblical Institute, Rome

 

 

autor:


np. brown raymond

słowo kluczowe:


np. birth messiah 

księga biblijna:

rozdział: np. 04  (tylko Theoldi i Obal)

  lata: od:     do:

 

 

/\  @


 

BIBLIOGRAFIA NAUK KOŚCIELNYCH

Biblioteka
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/

Bibliografia Nauk Kościelnych prezentuje polski dorobek naukowy za lata 1940-1979 z nastepujących dziedzin: Nauk biblijnych, Patrologii, Teologii fundamentalnej, Teologii dogmatycznej, Teologii moralnej, Teologii ascetycznej i mistycznej, Teologii pastoralnej, Homiletyki, Katechetyki, Liturgiki i Prawa kanonicznego.


Łączenie warunków:

/\  @


THEOLDI: Theologische Literaturdokumentation
der Universität Innsbruck

http://starwww.uibk.ac.at/theologie/theologie-de.html

 

Datenbanken:
ALLE DATENBANKEN
BILDI: Bibelwissenschaftliche Literaturdokumentation Innsbruck
Girard-Dokumentation
Dogmatik und Fundamentaltheologie
KALDI: Kanonistische Dokumentation

BASIC INDEX:

ODER SUCHE ÜBER EINZELFELDER:
Autor/Hrg.:

Titel:

Schlagwort:

IN:

Publikationsjahr - von : bis:

VERKNÜPFEN: {BI oder[AU TI SW]} IN PJ
ANZEIGE: Trefferzahl ... Standard/Jahr ... Zitat & SW/Autor
........ Zitat/Autor ... Zitat/Jahr ...... Vollanzeige/Autor
ZEICHENSATZ: ISO Latin 1-8 Bit ... ASCII 7 Bit approx.
-> Max. Treffer:

/\  @


On-line bibliography Theology and Peace

http://www.ithpeace.de/bibl/default.asp

advanced search
back to home page help pages and search examples change session settings e-mail/enquiry basic search for simple queries 


Enter the search terms for:  all documents   monographs only   periodicals only

     
   
   
   
   
   

 

/\  @


 

Base d'Information
Bibliographique en Patristique

 

http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/

znakomita bibliograficzna baza danych Uniwersytetu Laval (Kanada)
obejmująca ok. 30 000 publikacji dotyczących patrystyki z ok. 350 czasopism

poszukiwany termin(y):  zakres poszukiwania

lub  bez

lub  bez

lub  bez 
język dzieła:
określona dyscyplina:

wyników na stronia :     uporządkować wg: 
Nouvelle requęte

/\  @


 

 

Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikons

http://www.bautz.de/bbkl/

operator między słowami: sortowanie wg:
słowo/fraza poszukiwana:

/\  @


 

Bibliografia prac dotyczących Grzegorza z Nazjanzu

UCL - Université catholique de Louvain

 

autor :

i lub

tytuł :

i lub

dzieła Grzegorza z Nazjanzu :

i lub

temat:

i lub

artykuł/książka:

rok publikacji :

język:


/\  @


Augustiniana

poszukiwanie wg indeksów

dopuszczalne operatory Booleańskie
osoby   porządek geograficzny
prowincje  kongregacje  zawartość

poszukiwanie wg tytułów i autorów

dopuszczalne operatory Booleańskie
w tytułach
w autorach

/\  @


Nordisk Patristisk Bibliografi

http://www.patristik.dk/Oversigt.htm

 
Systematische Theologie Links zusammengestellt von Gunnar Anger
(znakomity zbiór linków do sieciowych bibliografii, zwłaszcza niemieccy teologowie!)

http://www.muenster.de/~angergun/systematik.html

 
Bibliografia prac dotyczących Jana Chryzostoma

http://www.acu.edu.au/earlychr/Kurbatov.htm

 
Bibliografia polskich tłumaczeń Ojców Kościoła
(ks. dr hab. Jan Słomka)

http://www.wsd.archidiecezja.lodz.pl/patrbibl.html

 
Augustinus Literatur-Datebank
bibliografia dotycząca św., Augustyna

 http://www.augustinus.de/literaturdatenbank.asp

 

 
Bibliografia Bíblica Latino-Americana

http://www.metodista.br/biblica/elenco/elenco.htm