Spis treści DULOSa
nr 2 (maj-czerwiec 2002)

pobierz cały numer w formacie .pdf (ok. 270KB)

pozostałe numery

Recenzje

Albert Vanhoye, La Lettre aux Hébreux. Jésus-Christ, médiateur d'une nouvelle alliance, Paris 2002 (Grzegorz Strzelczyk, ks.) [2(2002), R 1]

La responsabilité des théologiens. Mélanges offerts à Joseph Doré, Paris 2002 (Grzegorz Strzelczyk, ks.) [2(2002), R 2]

Silvano Zucal (red.), Cristo nella filosofia contemporanea, Cinisello Balsamo 2000, 2002 (Grzegorz Strzelczyk, ks.) [2(2002), R 3]

Bibliografie

bibliografia ciągła 2002, kontynuacja

Przyczynki

monografie

Ks. Janusz Królikowski, Chrystologia dzisiaj. Kilka uwag w świetle Deklaracji Dominus Iesus [2(2002), PM 1]

Ks. Janusz Królikowski, Jezus Chrystus, Maryja i początek Kościoła [2(2002), PM 2]

szkice

Ks. Janusz Królikowski, Duchowość paschalna. Kilka uwag dogmatycznych [2(2002), PS 1]

Grzegorz Strzelczyk, ks., Hermeneutyka Beauchampa a interpretacja dogmatu chrystologicznego [2(2002), PS 2]

Grzegorz Strzelczyk, ks. Communicatio idiomatum i chrystologia Nowego Testamentu. Kilka uwag metodologicznych [2(2002), PS 3]

Dyskusje

Przemiana w Chrystusa [2(2002), D 2.4-6]

 

Dokumenty

Wspólna deklaracja podpisana przez Papieża Pawła VI i Shenoudę III, Patriarchę stolicy św. Marka w Aleksandrii, 10.05.1973 [2(2002), DOK 1]

O tajemnicy Wcielenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspólna deklaracja chrystologiczna Kościoła katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu, 11.11.1994 [2(2002), DOK 2]

O sposobie zjednoczenia Słowa Wcielonego. Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Katolikosa Patriarchy Karekina I Sarkissiana, 13.12.1996 [2(2002), DOK 3]

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, 06.08.2000 [2(2002), DOK 4]