11.06 - dane bibliograficzne (52 pozycje) [przejrzyj], wersja 2.6 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line

18.05 - dane bibliograficzne (533 pozycje), wersja 2.5 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

12.03 - 16 numer DULOSa, w nim ks. J. Królikowski, Kosmiczne królowanie Chrystusa, [16(2005), PM 1]; dane bibliograficzne (38 pozycj1) [przejrzyj], wersja 2.3 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

11.02.2005 dane bibliograficzne (62 pozycje), wersja 2.2 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

15.01 ks. Janusz Królikowski, Kryterium doktrynalne w teologii obrazu. Chrystologia ex visu, część 2, [15(2004), PM 1]

13.01.2005 dane bibliograficzne (75 pozycji) [przejrzyj], wersja 2.1 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

22.12 T. Niemirowski, O możliwości powtórnego wcielenia Chrystusa, [14(2004), PM 1]

10.12 dane bibliograficzne (32 pozycje) [przejrzyj], wersja 1.15 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

14.11 dane bibliograficzne (72 pozycje) [przejrzyj], wersja 1.14 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

13.10 dane bibliograficzne (47 pozycji) [przejrzyj], wersja 1.13 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

24.09 poprawiona i poszerzona wersja tekstu: J. Królikowskiego, II Sobór Nicejski - 787 rok. Status teologiczny obrazu Chrystusa [8(2003), PM 1].

15.09 dane bibliograficzne (66 pozycji), wersja 1.12 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

9.09 nowe funkcje bibliograficznej bazy danych, nowe opisy bibliograficzne z XX w. (około 200) dostępne w bazie

17.08 dane bibliograficzne (70 pozycji), wersja 1.11 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

31.07 dane bibliograficzne (71 pozycji), wersja 1.10 bibliografii w pliku .pdf, aktualizacja baz danych on-line i  Access

23.07 szkic Ks. J. Królikowskiego, Jezus Chrystus objawia człowieka człowiekowi [13(2004), PS 1]

1.07 zamknięcie numeru 12 i otwarcie 13, w nim: ks. J. Królikowski, Chrystologia ex visu, [13(2004), PM 1]

wcześniejsze uaktualnienia >>>>