chrystologia.pl

 

Bibliografia chrystologiczna 2001-

Bibliography on Christology 2001-

Bibliografia di cristologia 2001-

Bibliografia w postaci bazy danych, zawierająca opisy z zakresu szeroko pojętej chrystologii (systematycznej, biblijnej, fundamentalnej, soteriologii) w najważniejszych obszarach językowych. Kompletna od 2001 roku. Docelowo obejmie także cały wiek XX.
Redakcja: Grzegorz Strzelczyk, ks. dr, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Multilingual database: bibliography on Christology (systematic, biblical, fundamental...). Mostly since 2001-.
Banca dati con bibliografia di cristologia (sistematica, biblica, fondamentale, soteriologia) nelle più importanti aree linguistiche. Specialmente dal 2001-.

Opisy bibliograficzne w bazie: [records: | unità:]
Ostatnie uaktualnienie: [latest update: | ultimo aggiornamento:] .

Dulos - Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny

Biuletyn informacyjny dotyczący zagadnień chrystologicznych. Projekt zawieszony w czerwcu 2005 roku ze względu na niewielkie czynne zaangażowanie polskich teologów. Dostępne on-line 16 numerów Biuletynu, baza użytecznych linków itd.